1/09/2020

Nieuwe Sorteerlijn - SENRO

In September 2020 is onze geautomatiseerde sorteerinstallatie in dienst genomen voor het uitsorteren van Bouw en sloopafval. Door deze installatie zijn wij in staat om ons recyclageproces te optimaliseren om zo tot 85% van het afval te recycleren tot grondstof of te herwaarderen als materiaal voor energiewinning. Door afzeving, magneetafscheiding, windzifting en handpicking van het afval, verkrijgen wij verschillende zuivere stromen die vervolgens kunnen worden aangeleverd naar de eindverwerkers.

1/02/2020

BENOR certificaat N°0048

van Kempen Afbraakwerken beschikt vanaf heden over een BENOR - certificaat voor verhuurbedrijven. Sinds 01/2020 ben je als verhuurbedrijf verplicht om in het bezit te zijn van deze erkenning. Zowel ons kwaliteitshandboek als onze chauffeurs voldoen aan de eisen die zijn opgelegd door de certificatie instelling BENOR.

Wenst u een offerte voor afbraakwerken, transport, container- of recyclingdiensten ?