Nieuwe Sorteerlijn - SENRO

1/09/2020

In September 2020 is onze geautomatiseerde sorteerinstallatie in dienst genomen voor het uitsorteren van Bouw en sloopafval. Door deze installatie zijn wij in staat om ons recyclageproces te optimaliseren om zo tot 85% van het afval te recycleren tot grondstof of te herwaarderen als materiaal voor energiewinning. Door afzeving, magneetafscheiding, windzifting en handpicking van het afval, verkrijgen wij verschillende zuivere stromen die vervolgens kunnen worden aangeleverd naar de eindverwerkers.

Nieuwe Sorteerlijn - SENRO

Wenst u een offerte voor afbraakwerken, transport, container- of recyclingdiensten ?